ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle evenementen georganiseerd door Matrixx.

• Op alle gronden die behoren tot het evenemententerrein en/of parkeerplaatsen die gebruikt worden voor bezoekers van het evenement geldt dat het verboden is voor onbevoegden volgens art. 461 van het Wetboek van Strafrecht. 

• Legitimatie verplicht. Minimumleeftijd 18 jaar, tenzij anders vermeld bij aanschaf van een ticket of het betreden van het evenement. 

• Het bijwonen van het evenement op het evenemententerrein is geheel op eigen risico van de bezoeker. 

• Matrixx is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoeker en/of goederen van bezoekers. Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen op het evenemententerrein.

• Het is niet toegestaan het evenement te verlaten en wederom te betreden. 

• Indien er gebruik gemaakt worden van munten, zijn deze alleen te gebruiken tijdens de openingstijden van het betreffende evenement en zijn  deze niet inwisselbaar voor geld. 

• Matrixx voert een zero-tolerance beleid op het gebied van drugs en stoffen gelijkend hierop, wapens, agressie, bedreiging, samenscholing, ongewenste intimiteiten, discriminatie, racisme en dronkenschap. 

• In het kader van veiligheid heeft Matrixx het recht bezoekers te onderwerpen aan een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering. Bij weigering kan de toegang worden ontzegd. 

• Medicijnen zijn toegestaan op vertoon van een doktersbrief of een medisch paspoort. Indien medicatie gekoeld bewaard dient te worden kan  de bezoeker terecht bij de EHBO-post. Rolstoelen en medische krukken zijn altijd toegestaan. 

• Het is niet toegestaan om kleding te dragen die gerelateerd is aan groepen, groeperingen, politieke voorkeur, motor- en/of voetbalclubs. Bezoekers die dit verbod negeren kunnen de toegang geweigerd worden. 

• Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van o.a. het medewerkers en beveiliging. 

• Matrixx behoudt het recht om personen bij wangedrag de toegang te weigeren of te verwijderen van het evenemententerrein. 

• Het is verboden om eigendommen van Matrixx of haar leveranciers van het evenemententerrein mee te nemen. 

• Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: (alcoholhoudende) dranken, etenswaren, drugs en stoffen gelijkend hierop, glaswerk, blik, vuurwerk, paraplu’s, plastic flessen, selfiesticks, dieren, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen (waaronder – maar niet beperkt tot – spuitbussen of CS gas). Ook is het niet toegestaan om deodorant, haarlak, parfum of een grootverpakking zonnebrand mee te nemen. 

• Het meenemen van professionele foto, film- en ander (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur zijn niet toegestaan, tenzij voorafgaand aan het evenement toestemming aan Matrixx is gevraagd. Kleine digitale- of wegwerpcamera’s, mits in gesloten verpakking zijn wel toegestaan.  

• Roken in tenten of anderszins overkapte ruimten is ten strengste verboden. Het overtreden van deze regel kan leiden tot boetes en verwijdering van het terrein. 

• Zwemmen is in verband met de veiligheid van bezoekers te allen tijde verboden. 

• Parkeer uitsluitend op de aangegeven terreinen. Auto’s die elders geparkeerd staan worden weggesleept op kosten van de eigenaar. 

• Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Bij het betreden van het evenemententerrein geven bezoekers (stilzwijgend) toestemming aan Matrixx om video- en/of foto opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren. 

• Het is niet toegestaan om zonder expliciete schriftelijke goedkeuring van de organisatie andere evenementen, goede doelen, organisaties of merken te promoten op het festivalterrein of in de direct nabije omgeving, op wat voor wijze dan ook. Eventuele schoonmaak- of verwijderingskosten zullen worden verhaald op de afzender van deze boodschap.

• Verder zijn alle geschreven- en ongeschreven regels van toepassing.